Radónový prieskum

Meranie radónu pre občianske a priemyslové objekty a pozemky, odtienenie radónu, meracia a diagnostická technikaBratislavský regiónGeofyzika Slovakia s.r.o., Klincová 37, 821 08 Bratislava
Geofyzikálny prieskum, radónový prieskum, inžinierskogeologický prieskum, hydrogeologický prieskum, environmentálna geológia, vŕtanie a zabudovanie studní.
www.geofyzikaslovakia.sk


AG & E, s.r.o., Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Radónový prieskum, inžinierskogeologický prieskum, hydrogeologický prieskum, geofyzikálny prieskum, environmentálna geológia.
www.ag-e.sk


GEOCOMPLEX, a.s., Grösslingová 45, 811 09 Bratislava
Regionálna geológia, hydrogeologický a inžiniersko - geologický prieskum, výkon úradného merania radónu v pôdnom vzduchu v zmysle zákona o metrológii.
www.geocomplex.sk