PYROGLOBAL s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Svornosti 50, 821 06 Bratislava
Email: info@pyroglobal.sk
Web: www.pyroglobal.sk
Telefón: +421 905 645 496
Región: Bratislavský

Spoločnosť PYROGLOBAL s.r.o. vykonáva činnosť technika požiarnej ochrany:
» vypracovanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom,
» vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok v priestoroch právnickej osoby,
» určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok na pracoviskách,
» príprava, organizovanie a vyhodnotenie cvičných požiarnych poplachov,
» vykonávanie pravidelného školenia o ochrane pred požiarmi všetkých zamestnancov a odbornej prípravy protipožiarnej hliadky,
» určovanie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní stavby a pri zmene v užívaní stavby a vypracovanie dokumentácie o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby,
» účasť technika PO pri požiarnej kontrole zo strany Okresného Riaditeľstva HaZZ,
» označovanie pracoviska zákazovými značkami a značkami požiarnej ochrany.