PYROBOSS, s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Partizánska cesta 71, 974 01 Banská Bystrica
Email: slovak@pyroboss.sk
Web: www.pyroboss.sk
Telefón: +421 048 413 60 38
Región: Stredoslovenský

Spoločnosť PYROBOSS, s.r.o. vznikla v roku 2005. Sme akreditovanou spoločnosťou a špecializujeme sa na poskytovanie komplexných služieb formou zmluvného outsourcingu právnickým a fyzickým osobám.

Ponúkame komplexné služby pre oblasti:
· pracovná zdravotná služba,
· bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci,
· ochrana pred požiarmi,
· civilná ochrana,
· odborné školenia.

Zabezpečíme pre vás splnenie všetkých zákonných povinností, aby ste sa vyhli finančným postihom a vykonáme služby, ktoré prispejú k ochrane vášho majetku a obchodnému úspechu firmy.