PURECO, s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava
Email: info@pureco.sk
Web: www.pureco.sk
Telefón: +421 2 2091 0224
Región: bratislavský

Sme inžiniersko-dodávateľská firma dodávajúca moderné európske technológie, ktoré svojou kvalitou prevyšujú súčasné ekologické štandardy a spĺňajú prísne limity a požiadavky európskych noriem.

Samozrejmosťou je spolupráca a technické poradenstvo pri projektovaní a spracovávaní štúdií s cieľom poskytnúť investorom a projektantom optimálne ekonomické a enviromentálne riešenie. Okrem technickej prípravy a dodávky ponúkaných technológií zabezpečujeme montáž, servis a údržbu nami dodávaných zariadení.

Ponúkame Vám:
. odlučovače ropných látok,
. lapače tukov,
. požiarne akumulačné nádrže,
. retenčné nádrže,
. čerpacie stanice dažďových a splaškových vôd,
. vsakovacie systémy,
. čistiarne odpadových vôd.