Proteko s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Turecká 36, Nové Zámky
Email: proteko@proteko.sk
Web: www.proteko.sk
Telefón: +421 905 801 086
Región: Západoslovenský

Spoločnosť Proteko s.r.o. vznikla v roku 2018 ako nástupca fyzických osôb. Zaoberáme sa poradenstvom, realizujeme požadované školenia, vypracovávame kompletnú potrebnú dokumentáciu vo výrobnej i nevýrobnej sfére v oblasti BOZP, ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany.

Teší nás keď môžeme každý svojou troškou prispieť tam, kde cítime, že je to pre nás ako jednotlivcov alebo našu spoločnosť potrebné.