Projekty PO, s.r.o., organizačná zložka SlovenskoEnviroregister.sk

Adresa: Štefánikova trieda 37, 949 01 Nitra
Email: projektypo@projektypo.sk
Web: www.projektypo.sk
Telefón: +421 911 118 524
Región: Západoslovenský

Spoločnosť Projekty PO, s.r.o., organizačná zložka Slovensko pôsobí od roku 1993 v oblasti požiarnej ochrany, prevencie priemyselných havárií a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Českej republike. V roku 2006 bola založená organizačná zložka Slovensko, ktorá poskytuje služby v rovnakom rozsahu.

Naše služby:
· Špecialista PO, Technik PO
· Dokumentácia PO
· Autorizovaný bezpečnostný technik / Bezpečnostný technik
· Dokumentácia BOZP
· Koordinátor BOZP na stavenisku
· Špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií
· Služby v oblasti CO.