PROFI-KANAL s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Južná trieda 82, 040 01 Košice
Email: profikanal@profikanal.sk
Web: www.profikanal.sk
Telefón: +421 915 643 039
Región: Východoslovenský

Spoločnosť PROFI-KANAL s.r.o. je firma zaoberajúca sa komplexnou problematikou čistenia, monitorovania a opráv kanalizácie. Skúsenosťami a špičkovou technológiou dokážeme našim zákazníkom poskytnúť služby porovnateľné so službami poskytovanými vodárenskými spoločnosťami v rovnakej kvalite.

Poskytujeme služby ako individuálnym zákazníkom v rodinných domoch, bytoch, tak aj bytovým podnikom, bytovým družstvám, domovým samosprávam, ale aj podnikateľským subjektom v ich administratívnych a výrobných objektoch.

Našou prioritou je spokojný klient a to sa dá dosiahnuť iba prácou so špičkovými zariadeniami a vyškoleným odborným personálom.