PR Krajné, s.r.o.

Adresa: 916 16 Krajné 874
Prevádzky: Krajné
Email: info@stered.sk
Web: www.stered.sk
Telefón: +421 32 7480 470
Región: západoslovenský

Popis činnosti: Spoločnosť sa orientuje na aplikovanie výsledkov výskumu a vývoja v oblasti spracovania ťažko rozvlákniteľných a kombinovaných textílií (autokoberce, čalúnenia z vozidiel a autovrakov, textilná drvina z recyklácie pneumatík). Výrobný program spoločnosti tvorí prevádzkovanie komplexnej linky na spracovanie a materiálové zhodnocovanie zmiešaných textilných odpadov zo starých vozidiel a z opotrebovaných pneumatík na stavebné materiály v prevedení izolačné a konštrukčné dosky STERED.