PRIM-EKO, s.r.o.

Adresa: Veterná 979/32 093 03 Vranov nad Topľou
Email: primekovt@slovanet.sk
Web: www.primeko.sk
Telefón: 057 44 323 82, 0907 415 335
Región: východoslovenský

Popis činnosti: Komplexné služby v oblasti nakladania s odpadom, legislatívna a školiaca činnosť. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA.