Priemyselné čistenie

Špeciálne čistenie nádrží, zásobníkov, odlučovačov, autoumyvárok, častí technológií a zariadení, priemyselných podláh


ECH Services s.r.o., Pribinova 644/51, 960 01 Zvolen
Upratovanie a čistenie výrobných budov, hál, skladov, fasád, výrobných prevádzok ako aj čistenie výrobných a spracovateľských technológií.
www.ech.sk


IB Rein, s.r.o., Vjazd Stará Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava 2
Komplexné služby v oblasti čistiacich a upratovacích prác, odpavučenia budov v priemysle a komunálnej sfére.
www.ibrein.sk


HydTECH s.r.o., Zoltána Kodálya 787/6, 924 01 Galanta
Špecializujeme sa na inovatívne riešenia v oblasti priemyselného čistenia, ktoré zabezpečujú nízke náklady poskytovanej služby.
www.hydtech.sk


SLOVASTAV, s.r.o., Vlastenecké nám. 8, 851 01 Bratislava
Čistenie a údržba fasád, výškové práce, stavebné práce, priemyselné čistenie, školenia, kurzy, revízie.
www.slovastav.sk


EKO-FBB s.r.o., Lúčna 1055, Vranov nad Topľou
Skúšky tesnosti, izolácie, čistenie nádrží, potrubí, šácht, lapolov a priemyselných objektov. Likvidácia nebezpečných odpadov. Rekonštrukcia žúmp a nádrží.
www.ekofbb.sk


VALIN s.r.o., Pri Celulózke 1376, 010 01 Žilina
Upratovanie a čistenie, profesionálne EKO pranie, priemyselné čistenie / výškové práce, čistenie vzduchotechniky, zimná a letná údržba exteriérov.
www.valin.sk


EkoSpektrum, s.r.o., Barčianska 68, 040 17 Košice
Skúšky tesnosti, izolácie, čistenie nádrží, potrubí, šácht, lapolov a priemyselných objektov. Likvidácia nebezpečných odpadov. Rekonštrukcia žúmp a nádrží.
www.ekospektrum.sk


LUX Prešov, s.r.o., Bardejovská 5, 080 06 Prešov-Ľubotice
Kompletné upratovanie domov, bytov, kancelárií, výrobných a priemyselných hál, prevádzok a stavieb, čistenie fasád, výškové práce.
www.lux-presov.sk


HGM-Žilina s.r.o., Stárkova 26, 010 01 Žilina
Geologické prieskumy, sanácia zemín a vôd, ekologický audit, nakladanie s odpadov, poradenská činnosť vo vodnom a odpadovom hospodárstve.
www.hgm.sk


TEVES, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava - Staré Mesto
Outsourcing odpadového hospodárstva, komunálne služby, čistenie kanalizácií, odlučovačov ropných látok a lapačov tuku, priemyselné čistenie a sanácie.
www.teves.sk


PROGROUPE sediment removal a.s., Dunajska 14/7495, 811 08 Bratislava
Odstraňovanie dnových sedimentov z jazier, rybníkov, riek, nádrží, odkalísk a priemyselných lagún plávajúcim sacím bagrom a ich okamžité odvodnenie.
www.progroupe.sk


ROBO Piešťany, a.s., Royova 2, 921 01 Piešťany
Poskytujeme komplexné služby v priemyselnom čistení, nakladaní s nebezpečným odpadom, projekčnej činnosti a stavebno-montážnych prácach.
www.robo.sk


Krajšie bývanie s.r.o., Madridská 3, 040 13 Košice
Upratovacie služby, čistenie zateplených fasád, priemyselné čistenie, udržba chodníkov a prístupových komunikácií, čistenie dopravných prostriedkov.
www.krajsiebyvanie.sk


MADES s.r.o. - Tryskaci.sk, Pažite 144/5, 010 09 Žilina
Čistenie priemyselných objektov a technológii, fasád, striech, dlažby, verejných budov a priestranstiev, stien, zastávok, chodníkov a komunikácií, hrobov, pamiatok.
www.tryskaci.sk


3e servis, s.r.o., Sokolská 1624/23, 903 01 Senec
Poskytujeme komplexné služby v odpadovom a vodnom hospodárstve a ochrane ovzdušia. Vykonávame čistenia odlučovačov ropných látok, lapačov tukov a kanalizácií.
www.3eservis.sk


DIAMOND CLEAN s.r.o., A. Bazovského 2351, 955 03 Topoľčany
Čistenie fasád a oplaštenia budov, čistenie priemyselných hál, garáži a parkovísk, umývanie okien, odstraňovanie nálepiek a polepov.
www.diamondclean.sk


COMPLETECH s.r.o., 913 25 Bobotská Lehota 129
Priemyselné čistenie výrobných budov, hál a skladov, čistenie výrobných liniek a strojov, čistenie interiérov kancelárií, čistenie automobilov.
www.completech.sk


Ecoembra s.r.o., 919 22 Majcichov 728
Priemyselné čistenie objektov a technológii, čistenie striech a fasád, striekanie Airless, výškové práce.
www.ecoembra.sk


JUMIKOL s.r.o., Juraja Fándlyho 34, 010 01 Žilina
Priemyselné čistenie vo výškach, umiestňovanie reklám, natieranie, asanácia a rozoberanie komínov, oprava fasád a striech vo výškach.
www.jumikol.sk


Ormonde Organics International, s.r.o., Polná 17, 903 01 Senec
Efektívne riešenia pre služby priemyselného čistenia, čistenia bioplynových staníc a profesionálne environmentálne poradenstvo.
www.ormonde.sk


enviTrans,s.r.o., Pod hájom 1090/66, 018 41 Dubnica nad Váhom
Nakladanie s odpadmi: kovy, plasty, papier. Legislatívny servis, čistenie ORL nádrží, čistenie priemyselných priestorov, čistenie a servis lapačov tuku, demolačné práce.
www.envitrans.sk


BELATEP spol s.r.o., Záruby 1, 831 01 Bratislava
Odstraňovanie grafitov a lepidla z fasád, čistenie fasád, špeciálne čistenie vysokým tlakom, čistenie betónových podláh, čistiace a upratovacie práce.
www.belatep.sk


AWCLEAN s.r.o., Čsl. armády 1457, 955 01 Topoľčany
Čistenie fasád, čistenie striech, čistenie dlažieb, čistenie priemyselných objektov, umývanie okien, čistenie pomníkov, odstaňovanie graffity.
www.awclean.sk