Pracovná zdravotná služba

Služby v oblasti plnenia nárokov na firmy v oblasti ochrany verejného zdravia.


PZS, s.r.o., Partizánska cesta 67, 974 01 Banská Bystrica
Komplexné služby pre: pracovná zdravotná služba, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ochrana pred požiarmi, audit BOZP a OPP.
www.pzsbb.sk


KRIŠKO s.r.o., Kanašská 243/6, 082 16 Fintice
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ochrana pred požiarmi, pracovná zdravotná služba, servis hasiacej techniky a požiarných uzáverov, plnenie fliaš CO2.
www.krisko.biz


MIOMED s.r.o., Mýtna 28, 811 07 Bratislava
Kompletná odborná poradenská službu pre zamestnávateľov v oblasti ochrany zdravia pri práci, BOZP a ochrany pred požiarmi.
www.miomed.sk


Mgr. Alena Páleníková - VITAE, Odbojárska 245, 018 51 Nová Dubnica
Komplexné služby pracovnej zdravotnej služby, služby autorizovaného bezpečnostného technika a služby požiarneho technika.
www.provitae.webnode.sk


SALUSÉ, spol. s.r.o., Mudroňova 6636/66A, 921 01 Piešťany
Sme odborná poradenská spoločnosť, poskytujúca službu pre zamestnávateľa v oblasti ochrany zdravia pri práci - pracovnú zdravotnú službu.
www.saluse.sk


MEDISON, s.r.o., Letná 45, 040 11 Košice
Hlavnou činnosťou spoločnosti je poskytovanie služieb pracovnej zdravotnej služby s pôsobnosťou na celom území Slovenska.
www.medison.sk


ALSANA, s.r.o., Gagarinova 773/5, 018 51 Nová Dubnica
Poskytujeme pre firmy pracovnú zdravotnú službu ako odbornú poradenskú službu pre zamestnávateľa v oblasti ochrany zdravia pri práci.
www.alsana.sk


KRANKAS s.r.o., Bratislavská 1, 010 01 Žilina
Komplexné činnosti pracovnej zdravotnej služby poskytujeme pre zamestnávateľov tímom kvalifikovaných odborných pracovníkov.
www.krankas.sk


MEDI RELAX M+M s.r.o., Palisády 56, 811 06 Bratislava
Hlavným programom našej spoločnosti sú služby pracovnej zdravotnej služby, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a požiarna ochrana.
www.medirelax.sk


Inštitút práce, s.r.o., Kpt. Nálepku 6/A, 080 01 Prešov
Komplexné služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, pracovnou zdravotnou službou a odbornými školeniami.
www.ip-po.sk


PRO BENEFIT, s.r.o., kpt.Jaroša 1929/49, 020 01 Púchov
Akreditované meranie hluku v pracovnom prostredí, dohľad nad pracovným podmienkami a zdravím zamestnancov, hodnotenie fyzickej záťaže pri práci.
www.probenefit.sk


Medicínske riadiace centrum, s.r.o., Hviezdoslavova 1, 949 11 Nitra
Pre firmy poskytujeme služby v oblasti výkonu pracovnej zdravotnej služby podľa platnej legislatívy.
www.medcen.sk


Mgr.Róbert Čecho, PhD., Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1796/53, Liptovský Mikuláš
Komplexné služby pracovnej zdravotnej služby (PZS) a dohľad nad pracovnými podmienkami. Poradenstvo a konzultácie v rámci celej SR.
www.occhealth.sk


FM Consulting, spol. s r.o., Ružová 9, 020 01 Púchov
Poskytujeme služby riešiace problémy zákazníkov s ochranou zdravia pri práci v rozsahu pracovnej zdravotnej služby.
www.fmconsulting.sk