Posudky ovzdušie

Vypracovanie odborných posudkov podľa zákona o ovzduší


Ing. Erika Franková, Ľubovnianska 3, 851 07 Bratislava
Odborné posudky vo veciach ochrany ovzdušia, v odbore emisno - technologické posudzovanie.


EkoPro, s.r.o., Brnianska 2, 911 05 Trenčín
Oprávnené a technologické merania, vyhodnocovanie a návrhy vzduchotechnických, odborné posudky, teplotechnických zlepšení a oprávnené emisné merania.
www.ekopro.sk


RNDr. Katarína Kyseľová PhD., Rastislavova 8, 040 01 Košice
Odborné posudky vo veciach ochrany ovzdušia, v odbore emisno - technologické posudzovanie.


RNDr.Ferdinand Hesek, CSc., Ožvoldíkova 11, 841 02 Bratislava
Expertízna činnosť. Hodnotenie vplyvu zdrojov znečistenia ovzdušia na kvalitu ovzdušia. Vypracovanie rozptylových štúdií a odborných posudkov vo veciach ovzdušia.
www.enviroregister.sk/ferdinand-hesek.html


Ing.Miroslav Prosňanský, Partizánska 11/30, 911 01 Trenčín
Odborné posudky vo veciach ochrany ovzdušia, v odbore emisno - technologické posudzovanie a posudzovanie monitorovania emisií.


RNDr.Václav Hanušík CSc., Tokajícka 20, 040 22 Košice
Odborné posudky vo veciach ochrany ovzdušia v odbore imisno - prenosové posudzovanie.


Mgr. Juraj Ladomerský CSc., Novozámocká 15, 960 01 Zvolen
Odborné posudky vo veciach ochrany ovzdušia v odbore emisno - technologické posudzovanie a posudzovanie monitorovania emisií.


Ing. Edita Virčíková CSc., Letná 9, 042 00 Košice
Odborné posudky vo veciach ochrany ovzdušia, v odbore emisno - technologické posudzovanie.


RNDr. Gabriel Szabó CSc., Hlavná 9, 044 71 Čečejovce
Odborné posudky vo veciach ochrany ovzdušia v odbore imisno - prenosové posudzovanie.


Ing. Milan Hanuš, Royova 23, 831 01 Bratislava
Odborné posudky vo veciach ochrany ovzdušia, v odbore emisno - technologické posudzovanie.


Ing. Ladislav Dzurenda PhD., T.G.Masaryka 24, 960 53 Zvolen
Odborné posudky vo veciach ochrany ovzdušia, v odbore emisno - technologické posudzovanie.


Ing. Vladimír Hlaváč, CSc., Šoltésovej 3/3, 971 06 Prievidza
Odborné posudky vo veciach ochrany ovzdušia v odbore emisno-technologické posudzovanie.


Ing. Zuzana Brezovická, Rontgenová 2, 851 01 Bratislava
Odborné posudky vo veciach ochrany ovzdušia v odbore emisno-technologické posudzovanie.