Poradenstvo OPP

Konzultačné a poradenské služby v oblasti ochrany pred požiarmi.Východoslovenský regiónOndrej Katuška, L.Svobodu 10, 085 01 Bardejov
Komplexné služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci BOZP, ochrany pred požiarmi OPP a zabezpečovacich a kamerových systémov
www.bozpo-eae.sk


VEO-PREVENT s.r.o., Szakkayho 1, 040 01 Košice
Služby poradenstva, inžinieringu a vzdelávania v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a ochrany životného prostredia.
www.veoprevent.eu


Ing. Lukáš Štefanišin - steFIRE, 090 42 Šarišský Štiavnik 9
Služby spojené so stavebníctvom a projekciou v oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb, prevencia a poradenstvo v oblasti požiarnej ochrany.
www.stefire.sk


DXa, s.r.o., SNP 37, 069 01 Snina
Vykonávanie funkcie technika požiarnej ochrany, bezpečnostnotechnickej služby, implementácia systémov kvality podľa ISO, servis hasiacich prístrojov a hydrantov.
www.dxa.sk


ELPO Slovakia, s.r.o., Partizánska 2900, 058 01 Poprad
Služby technika požiarnej ochrany a bezpečnosti práce, poradenstvo a inžinierska činnost v PO a BOZP, vypracovanie dokumentácie PO a BOZP.
www.elposro.sk


P.A.T., s.r.o., Fabiniho 10, 052 01 Spišská Nová Ves
Poskytujeme poradenstvo a projekty protipožiarneho bezpečnostného riešenia stavieb a činnosti špecialistu požiarnej ochrany.
www.patsro.sk


Revimad s.r.o., Gutgeselova 4038/12, 085 01 Bardejov
Komplexné služby v oblasti ochrany pred požiarmi (poradenstvo, školenia, dokumentácia, kontroly) a servis požiarných zariadení.
www.revimad.sk


LOOK ARCH s r.o., Letná 42, 040 01 Košice
Dodávateľským spôsobom poskytujeme komplexné služby na úseku ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a pracovnej zdratotnej služby.
www.lookarch.sk


Neito, s.r.o., Trnková 2521/21, 082 21 Veľký Šariš
Vyhotovovanie dokumentácie protipožiarnej bezpečnosti stavby PBS a požiarnobezpečnostnej charakteristiky stavby.
www.poziarneprojekty.sk


Ing. Peter Janščák, Zochova 1710/61, 060 01 Kežmarok
Komplexné služby spojené s projekčná činnosť na úseku ochrany pred požiarmi spojenej s bezpečnosťou stavieb.
www.janscak.webnode.sk