PolyStar, s.r.o.

Adresa: M.R.Štefánika 14, 942 01 Šurany
Email: polystar@polystar.sk
Web: www.polystar.sk
Telefón: 035 644 777
Región: západoslovenský

Popis činnosti: Zber a zneškodňovanie nebezpečného odpadu zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení, zber kuchynského odpadu, komplexné služby v odpadovom hospodárstve, poradenská činnosť, podávanie hlásení na OúŽP, outsourcingová činnosť odpadového dohľadu pre spoločnosti, tvorba programov odpadového hospodárstva.