Ing. Rudolf Suchý - POH-SERVIS

Adresa: Brančská 1, Bratislava 5
Prevádzka: Starohájska 29, Bratislava 5
Email:suchy@poh-servis.sk
Web: www.poh-servis.sk
Telefón: 0903 961 998
Región: Bratislava

Popis činnosti: Poradenstvo a inžiniering v OH; evidencia odpadov a odborný dozor v OH, legislatíva v ŽP, zastupovanie pred orgánmi ŠS a miestnej samosprávy v OH.