Peter Pinka - PPP

Adresa: Veľkomoravská 2167/50, 911 05 Trenčín
Email: pinka@cistyodpad.eu
Web: www.cistyodpad.eu
Telefón: 0948 770 501
Región: západoslovenský

Popis činnosti: Čistenie kanalizácií, prípojok, dažďových zvodov, revízie a monitoring odpadov videokamerou, vytyčovanie trasy potrubia.