PETROLAB s.r.o.

Adresa: Radlinského 9, 811 07 Bratislava
Email: info@petrolab.sk
Web: www.petrolab.sk
Telefón: 0902 495 876, 0915 711 296
Región: Bratislava

Popis činnosti:Analýzy ropných odpadov a odpadov kontaminovaných ropnými látkami s návrhom spôsobu ich legálnej likvidácie, komplexné fyzikálno-chemické vlastností motorových palív, vykurovacích olejov, automobilových a priemyselných olejov, plastických mazív a ostatných rafinérskych produktov, analýzy ropných produktov počas dlhodobého skladovania.