Dr.Ing.Peter Demčko-autorizovaný krajinný architekt

Adresa: Gorlická 9,085 01 Bardejov
Email: pdemcko@centrum.sk
Web:www.pdemcko.szm.com
Telefón: 0904 012 250
Región: východoslovenský

Popis činnosti: Prieskumy a rozbory zelene, spracovanie projektovej dokumentácie diel záhradnej a krajinnej architektúry, súvisiaca odborná poradenská činnosť v rozsahu podľa zákona č.138/1992 Z.z., spracovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny v rozsahu podľa zákona č.543/2002 Z.z.- dokumenty starostlivosti o dreviny