Ing. Miroslav Pecha - BTS

Enviroregister.sk

Adresa: K. Mikszátha 6, 979 01 Rimavská Sobota
Email: info@bts-rs.sk
Web: www.bts-rs.sk
Telefón: +421 906 178 486
Región: Stredoslovenský

Firma Ing. Miroslav Pecha - Bezpečnostno technické služby od roku 2011 poskytuje komplexné služby dodávateľským spôsobom v nasledovných oblastiach:
· Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
· Ochrana pred požiarmi
· Kontrola hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov.