PC&G s. r. o.

Adresa: Mlynská dolina - Pavilón G, 841 04 Bratislava
Email: info@pcg.sk
Web: www.pcg.sk
Telefón: +421 221 201 060
Región: bratislava

Popis činnosti:Široká škála služieb v oblasti geológie, geofyziky, geochémie a ložiskového inžinierstva.