Požiarno-bezpečnostná agentúra s.r.o.

Adresa: Juraja Slottu 20, 917 01 Trnava
Email: pbatt@pbatt.sk
Web: www.pbatt.sk
Telefón: 033-54 434 75
Región: Západoslovenský

Požiarno-bezpečnostná agentúra s.r.o. Trnava zaregistrovaná medzi prvými firmami tohto druhu na Slovensku sa zaoberá poskytovaním komplexných služieb v oblasti ochrany pred požiarmi a ochrany zdravia pri práci.

Poskytujeme nasledujúce služby:
» Výkon technika požiarnej ochrany
» Výkon technika bezpečnosti práce
» Poradenská a technická pomoc v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP
» Audity v oblasti ochrany pred požiarmi a bezpečnosti práce
» Projekty protipožiarnej bezpečnosti stavieb
» Analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru
» Vypracovane kompletnej dokumentácie ochrany pred požiarmi na úrovni prevádzkových poriadkov
» Vypracovanie dokumentácie BOZP
» Školenia zamestnancov z bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi » Školenia vodičov