Ing. Danka Palkechová

Adresa: Centrum II 92/54, 018 41 Dubnica nad Váhom
Email: dankapalkechova@gmail.com
Web: www.palkechova.com
Telefón: 0948 848011
Región: západoslovenský

Popis činnosti:Poradenstvo a konzultačná činnosť v oblasti ochrany prírody - spracovanie posudkov k výskytu chránených živočíchov v budovách, ochrana drevín v 1. st. ochrany, dokumenty starostlivosti o dreviny, inžinierska činnosť pri sadovníckych úpravách. Environmentálna výchova a vzdelávanie. Spracovanie POH a VZN. Projekty vybraných dotačných programov.