Oravská vodárenská spoločnosť, a. s.

Adresa: Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín
Email: sekretariat@ovs.sk
Web: www.ovs.sk
Telefón: 043- 586 46 60
Región: stredoslovenský

Popis činnosti: Výroba a distribúcia pitnej vody, odvádzanie a čistenie odpadovej vody a s tým súvisiace služby, rozbory vôd, vývoz žúmp.