Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.

Enviroregister.sk

Adresa: Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín
Email: sekretariat@ovs.sk
Web: www.ovs.sk
Telefón: +421 43 586 46 60
Región: Stredoslovenský

Spoločnosť Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. bola založená v roku 2006 a je to vodárenská spoločnosť s bohatými skúsenosťami z prevádzkovania verejných vodovodov, verejných kanalizácií a čistiarní odpadových vôd.

Akciová spoločnosť má personálne, strojné a materiálové vybavenie na realizáciu prác na úseku zhotovenia, rekonštrukcií a opráv vodovodných a kanalizačných potrubí, montáže vodovodných a kanalizačných prípojok.

Ponuka služieb:
» Stavebno-montážna činnosť
» Dopravné služby
» Laboratórium analýzy vôd