Outsourcing vodného hospodárstva

Komplexné, blokové a jednorázové služby v oblasti poradenstva a manažmentu riadenia využívania a ochrany vôd a manažmentu vodného hospodárstva, funkcia vodohospodára firmy, technicko-bezpečnostný dohľad nad vodnými stavbami, funkcia externého ekológaZápadoslovenský regiónEkoservis RM, s.r.o., Vígľašská 10, 851 07 Bratislava
Komplexné poradenstvo v oblasti ŽP (odpadové hodpodárstvo,obaly, ochrana vôd, ochrana ovzdušia). Zavádzanie manažérskych systémov ISO 9001, ISO 14001.
www.ekoservisrm.sk


Enviromanager s.r.o., Nový rad 167/16, 929 01 Veľké Dvorníky
Outsourcing vodného hospodárstva a odpadového hospodárstva, konzultačné a poradenské služby.
www.enviromanager.sk


ECO Group SK s.r.o., Štefánikova 813, 020 01 Púchov
Komplexné poradenstvo pre firmy v oblasti odpadové hospodárstvo, vodné hospodárstvo, ochrana ovzdušia, hygiena, HACCP a uvádzanie do prevádzky
www.ecogroup.sk


Ing. Zuzana Balková, EKO-IN, 920 56 Dvorníky č.452
Poradenstvo a inžinierska činnosť v oblasti životného prostredia - odpadové hospodárstvo, obaly, Recyklačný fond, vodné hospodárstvo, ISO 14001
www.eko-in.sk


Envitop, s.r.o., Na Hlinách 7145/31C Trnava
Environmentálne poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva, vodného hospodárstva, EIA, zavádzanie systémov ISO.
www.envitop.sk


EnviPor spol. s r.o., Partizánska 411, 951 51 Nová Ves nad Žitavou
Komplexné služby v oblasti konzultácií, poradenstva a outsourcingu pre oblasti: vodné hospodárstvo, odpadové hospodárstva a ochrana ovzdušia.
www.envipor.sk