Outsourcing vodného hospodárstva

Komplexné, blokové a jednorázové služby v oblasti poradenstva a manažmentu riadenia využívania a ochrany vôd a manažmentu vodného hospodárstva, funkcia vodohospodára firmy, technicko-bezpečnostný dohľad nad vodnými stavbami, funkcia externého ekológaVýchodoslovenský regiónVARKOLY- environment s.r.o., Kaspická 1364/4, 040 12 Košice
Outsourcing – vodné hospodárstvo, ovzdušie, odpadové hospodárstvo, IPKZ, prevencia ZPH, environmentálne škody, ADR, EIA, audit, posudky-odpady.
www.varkoly-environment.sk


EKOVIB s.r.o., Nábrežná 2, 080 01 Prešov
Komplexné poradenstvo v oblasti ekológie – voda, ovzdušie, odpady, obaly, IPKZ. Poradenstvo pri zavádzaní SEM, vykonávanie funkcie manažéra a interného audítora EMS.
www.ekovib.sk


Ing. Jaroslav Cehula - EKOS, Karpatská 3314/7, 058 01 Poprad
Outsourcing – vodné hospodárstvo, ovzdušie, odpadové hospodárstvo, IPKZ, posuzovanie vplyvov SEA/EIA, environmentálny audit
www.ekos-ekologickesluzby.sk


Ing. Jana Marcinková ENVIRO GLOBAL, Topolianska 5709, 071 01 Michalovce
EIA, poradenstvo v oblasti environmentálnej legislatívy, pri príprave europrojektov z oblasti ŽP, poradenstvo pri príprave enviro projektov.
www.enviroglobal.sk