Outsourcing ochrany prírody a krajiny

Komplexné, blokové a jednorázové služby v oblasti poradenstva a manažmentu riadenia aktivít v oblasti ochrany prírody, funkcia externého ekológa


EKOASPEKT s.r.o., Družstevná 587/22, Podolínec
Komplexné poradenstvo v oblasti životného prostredia, environmentálny audit, zavedenie EMS systému, havarijná pripravenosť prevádzok.
www.ekoaspekt.sk


OTONYCTERIS s.r.o., Prostredná Môlča 32, 974 01 Môlča
Prieskum životného prostredia (hlavne biota), odborné a súdnoznalecké posudky - oblasť ochrany životného prostredia, tvorba dokumentov ochrany prírody a krajiny.
www.otonycteris.sk


EnvIdeal s.r.o., Jaskový rad 151, Bratislava 831 01
EIA (Environmental Impact Assessment), vypracovanie komplexnej dokumentácie podľa zákona NR SR 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov
www.envideal.sk