Ing. Terézia Oreničová - BOZPORT

Enviroregister.sk

Adresa: Nová 427, 076 14 Michaľany
Email: bozport@gmail.com
Web: www.bozport.sk
Telefón: +421 907 345 094
Región: Východoslovenský

Hlavnými činnosťami firmy BOZPORT sú služby:
· bezpečnosť práce,
· požiarna ochrana,
· výkon niektorých činností pracovnej zdravotnej služby,
· predaj hasiacich prístrojov.