OHSAS, s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Žitavská 22/1, 952 01 Vráble
Email: ohsas@ohsas.sk
Web: www.ohsas.sk
Telefón: +421 905 876 147
Región: Západoslovenský

Spoločnosť OHSAS, s.r.o. ponúka služby pre oblasti:
· Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP),
· Ochrana pred požiarmi (OPP),
· Revízie vyhradených technických zariadení (VTZ),
· Audity (BOZP, OPP, STROJE.