Odstránenie azbestu

Vypracovanie projektu sanácie, demontáž a zneškodnenie azbestu, realizácia, vypracovanie záverečnej správy


Dušan Poperník - ENERGOSPOL, Gen. Svobodu 682/5, 08901 Svidník
Výmena azbestocementového potrubia, demontáž a likvidácia azbestovej strešnej krytiny. Vodoinštalatérske, plynoinštalatérske a kúrenárske práce. Solárne systémy.
www.energospolsk.sk


Kovomat Slovakia, s.r.o., Dolný Val 118/64, 010 01 Žilina
Výkup železných a neželezných kovov, demolačné a demontážne práce, likvidácia nebezpečných odpadov, komplexné služby v oblasti likvidácie azbestu.
www.likvidaciaazbestu.sk


AZBESTGROUP s.r.o., Sibírska 55, 831 02 Bratislava
Administratívna príprava spojená s odstanením azbestu, následná demontáž azbestových materiálov a ich odvoz na skládku nebezpečného odpadu.
www.azbestgroup.sk


Zuzana Ostrožanská, Záhradnícka 807/20, 925 21 Sládkovičovo
Zaoberáme sa komplexným odstránením azbestových materiálov v interiéroch (kanalizačné rúry stúpajúcich rozvodov) aj v exteriéroch (strechy, družstevné hangáre).
www.odstranenieazbestu.sk


Stavby – Dlhoš, s.r.o., 920 55 Bojničky 236
Komplexné služby v oblasti likvidácie azbestu - poradenstvo, vypracovanie dokumentácie a komunikácia s úradmi, likvidáciu odborne vyškoleným personálom.
www.strechydlhos.sk


ROLTA, s.r.o., Brezenská 1, 977 01 Brezno
Profesionálna demontáž, chemická fixácia a likvidáciu eternitu. Práce vykonávame podľa platných noriem a zákonov týkajúcich sa manipulácie s azbestom.
www.likvidacia-azbestu-banska-bystrica.sk


Topstav É&A s.r.o., Novozámocká 4894, 945 01 Komárno
Komplexné služby spojené s odstránením azbestových materiálov z budov, výstupné meranie azbestu v ovzduší a vystavenie príslušných potvrdení. Stavebné práce
www.topstavea.eu


Pavol Černek-stavebno montážne práce, Na Bystričku 14/1, 036 01 Martin
Sme špecializovaná firma s oprávnením na bezpečné odstránenie azbestových materiálov z budov a ich následnú likvidáciu v rámci celého Slovenska.
www.stavebno-montazneprace.sk


LAMA – Ladislav Magda s.r.o., Hríbova 1883/4, 082 21 Veľký Šariš
Likvidácia azbestu a to azbestových (eternitových) strešných krytín a fasádnych obkladov v exteriéri, a azbestových priečok a stien v interiéri.
www.lama-strechy.sk


Vladimír Chamula, M. R. Štefánika 910/51, 962 12 Detva
Výmena kanalizačného azbestoveho potrubia, stupačiek, demontáž a likvidácia azbestových eternitových striech, likvidácia azbestu v interiéroch a exterieroch.
www.likvidacia-azbestu.eu


ORAVEX Slovakia s.r.o., Dežerice 189, 957 03 Bánovce nad Bebravou
Kompletný servis spojený s odstraňovaním a zneškodnením azbestovej strechy v zmysle platných predpisov s ohľadom na životné prostredie. Stavebné práce.
www.oravexslovakia.sk


Ing. Mária Horváthová ENVIRO SPEKTRUM, Opálová 35, 040 11 Košice
Komplexné poradenstvo v oblasti získania licencie na odstraňovanie azbestov pre interiér a exteriér a odborná príprava zamestnancov v expozícii azbestu.
www.envirospektrum.sk


FRIVAN, s.r.o., Komenského 28, 083 01 Sabinov
Vykonáva komplexné služby spojené s demontážou a likvidáciou azbestových materiálov. Realizujeme montáž ČOV, zdravotechiky, vykurovania a výmenu stupačiek.
www.frivan.sk


TERMOTECHNA a.s., Staviteľská 3, 830 00 Bratislava
Komplexné služby v oblasti odstraňovania materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb, vystavenie potvrdenia o nezávadnosti prostredia po vykonaní sanačných prác.
www.termotechna.sk


MD PROJECT s.r.o., Jilemnického 3992/1, 036 01 Martin
Komplexné služby spojené s demontážou a likvidáciou azbestu, stavebná činnosť, montáž sádrokartónov.
www.likvidazbestu.sk


RONAR s.r.o., Kmeťova 24, 040 01 Košice
Vypracovanie projektu na likvidáciu azbestu, stabilizácia odpadu a následná likvidácia, kompletné legislatívne zastupovanie, kontrolné merania a záverečná správa.
www.ronar.sk


Svitana s.r.o., Dostojevského 2563/15, 058 01 Poprad
Ponúkame komplexné odborné služby týkajúce sa demontáže a likvidácie azbestu. Výmena stúpačkových a ležatých rozvodov na mieru. Výmena kotlov.
www.svitana.sk


A.A.Service, spol. s r.o., Staré Grunty 53, 841 04 Bratislava
Komplexné služby v oblasti prác spojených s demontážou a likvidáciou materiálov obsahujúcich azbest.
www.aaservice.sk


INŠTALTECH s.r.o., SNP 579/105, 965 01 Žiar nad Hronom
Firma sa zaoberá širším spektrom práce, kde hlavne spadá zdravotechnika, vykurovanie, plyn, kanalizácia, demontáž a prevoz azbestu.
www.instaltechsro.sk


PROSERVIS Strážske, s. r. o., Mierová 101, 072 22 Strážske
Komplexné poradenstvo a služby v oblasti odstraňovania materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb, vystavenie potvrdenia po vykonaní sanačných prác.
www.proservis.sk


KROVMONT s.r.o., Fučíkova 952/33, 026 01 Dolný Kubín
Realizujeme kompletný proces spojený s odstránením azbestu. Vykonávame stavebné práce.
www.likvidaciaazbestu.eu


STRECHY BB s.r.o., Majerská cesta 36, 974 01 Banská Bystrica
Naša spoločnosť uskutočňuje výstavbu a rekonštrukciu striech a komplexné služby a poradenstvo spojené s odstraňovaním azbestových materiálov zo stavieb.
www.strechybb.sk


SKOBA - výškový servis, s.r.o., Moyzesová 36, 040 01 Košice
Návrh a kompletné prevedenie prác pri odstránení azbestu. Odvoz nebezpečného odpadu a vystavenie potvrdení o úspešnosti vykonaných prác.
www.chichi1.webnode.sk


DILMUN SYSTEM, s.r.o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava
Demontujeme a likvidujeme všetky typy azbestových materiálov. Zabezpečujeme odber a analýzu vzoriek, ktorá odhalí prítomnosť nebezpečných azbestových vlákien.
www.dilmunsystem.sk


Michal Malík, 9. mája 744/15, 08301 Sabinov
Komplexné poradestvo a služby spojené s demontážou a likvidáciou azbestových materiálov. Tesárske a klampiarské práce.
www.strechym.sk


Peter Dobrovodský, Tehelná 11, 917 01 Trnava
Služby a poradenstvo spojené s odstraňovaním azbestových materiálov zo stavieb, stavebná činnosť.
www.likvidacia-azbestu.sk


Miloš Medvegy REKOSAN, 935 51 Ondrejovce 88
Komplexné služby spojené s odstraňovaním azbestových materiálov z budov a ich následná likvidácia. Renovácia vodovodných, plynových a kanalizačných potrubí v byte.
www.odstranovanie-azbestu.sk


ASTANA, s.r.o., Uherova 2909/29, 058 01 Poprad
Demontáž a následná likvidácia azbestových materiálov za najlepšie ceny na území celého Slovenska(eternit, boletické panely, stúpačky...). Demolačné práce.
www.astana.sk


Pozor Azbest s.r.o., Karvinská 571/9, 737 01 Český Těšín
Komplexné služby spojené s odstraňovaním azbestových materiálov zo stavieb, výstupné meranie koncentrácie azbestu v ovzduší a vystavenie potvrdenia.
www.pozorazbest.sk


Losstav, s.r.o., Púchovská 19/18, 020 01 Streženice
Poradenstvo a služby spojené s odstraňovaním azbestových materiálov zo stavieb, rekonštrukcie a zatepľovanie stavieb. Realizácie a rekonštrukcie striech.
www.losstav.sk