Odpadové hospodárstvo pre firmy

Komplexné služby v odpadovom hospodárstve pre podnikateľskú sféru (zber, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov)


Brantner Nové Zámky, s.r.o., Viničná 23, 940 64 Nové Zámky
Komplexné služby v nakladaní s odpadmi pre komunálnu a privátnu sféru: zber, preprava, triedenie, zhodnocovanie a zneškodňovanie.
www.brantnernz.sk


ENVIRING s.r.o., M. Falešníka 6, 971 01 Prievidza
Odstraňovanie azbestu, poradenská činnosť v oblasti odpadového hospodárstva, odvoz a spracovanie odpadov, ADR preprava a prenájom kontajnerov.
www.enviring.sk


ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky
Komplexné služby v oblasti odpadového hospodárstva a nakladaní s odpadmi pre firmy, komunálnu sféru a občana.
www.envigeos.sk


ALUEX, s.r.o., Môťovská cesta 8460, 960 01 Zvolen
Spracovanie starých vozidiel, spracovanie káblov, spracovanie plastového odpadu a plechov, výkup kovov, demolačné práce, likvidovanie konštrukcii, strojov a zariadení.
www.aluex.sk


Purum SK s.r.o., Sasinkova 1, 908 51 Holíč
Komplexné služby v oblasti nakladania s odpadmi, čistenie, monitoring a opravy kanalizácie, projekčná a stavebná činnosť, poradenstvo v oblasti životného prostredia.
www.purum.sk


REMAS Servis s.r.o., L. Fullu 7, 841 05 Bratislava
Environmentálny manažment a poradenstvo, ADR, EIA, IPKZ, REACH, prevencia priemyselných havárií, zber, preprava, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov.
www.remas.sk


VEPOS-SKALICA s.r.o., Rybničná 1, 909 01 Skalica
Zber a likvidácia odpadov i nebezpečných, recyklácia. Kompletné riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi. Likvidáciu odpadov veľkoobjemovými kontejnermi.
www.vepos.sk


Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, 058 01 Poprad
Komplexné služby v nakladaní s odpadmi pre komunálnu a privátnu sféru: zber, preprava, triedenie, zhodnocovanie a zneškodňovanie.
www.poprad.brantner.sk


PRIM-EKO, s.r.o., Veterná 979/32 093 03 Vranov nad Topľou
Komplexné služby v oblasti nakladania s odpadom pre firmy a obce, poradenská a školiaca činnosť.
www.primeko.sk


BRANTNER Slovakia s.r.o. - Bratislava, Vietnamska 22, 821 04 Bratislava
Komplexné služby pre mestá, obce a firmy - zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov.
www.brantnerslovakia.sk


FCC Slovensko s.r.o., Lamačská cesta 3/B, 841 04 Bratislava
Integrovaný systém riešení odpadového hospodárstva pre obce a priemyselný, obchodný a maloobchodný sektor.
www.fcc-group.eu/sk/slovensko/uvod.html


Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
Komplexné služby v oblasti nakladania s odpadmi a odborné poradenstvo pre komunálnu sféru a firmy.
www.brantnernova.sk


EKOL-recyklačné systémy, s.r.o., Košická 36, 080 01 Prešov
Zber a zhodnocovanie odpadových olejov, predaj produktov z odpadových olejov, servis priemyselných olejov, výmena olejových náplní strojov.
www.ekolpresov.sk


ECONIA s.r.o., 916 42 Moravské Lieskové - Šance 991
Poskytovanie služieb gastro zariadeniam a firmám v oblasti nakladania s odpadmi, zásobovania a kompletného hygienického servisu.
www.econia.sk


Brantner Fatra, s.r.o., Robotnícka 20, 036 01 Martin
Komplexné služby v nakladaní s odpadmi pre mestá, obce a priemysel: zber, preprava, triedenie, zhodnocovanie a zneškodňovanie.
www.brantnerfatra.sk


WIP Kabelrecycling s.r.o., Galvaniho 12, 82104 Bratislava
Zber a výkup všetkých druhov káblov a ich ekologické spracovanie. Výkup drahých kovov. Vlastníme autorizáciu.
www.kabelrecycling.sk


AGB ekoservis, s.r.o., Pražská 2, 040 11 Košice
Kompletný outsourcing odpadového hospodárstva - starostlivosť za prevádzkovanie odpadového hospodárstva klienta.
www.agbekoservis.sk


BRANTNER Slovakia s.r.o. - Myjava, Brezovská 10, 907 01 Myjava
Komplexné služby pre mestá, obce a firmy - zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov.
www.brantnerslovakia.sk


KONZEKO, spol. s r.o., Areál NPZ 510, 053 21 Markušovce
Komplexné riešenie odberu odpadov, recyklácia odpadových olejov, dekontaminácia území a špeciálne čistiace práce, manažment životného prostredia firmy
www.konzeko.sk


Green Moon Co. s.r.o., Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Komplexné služby v oblasti nakladania s plastovými odpadmi a výrobky z plastov. Environmentálne poradenstvo.
www.greenmoon.sk


Brantner Gemer, s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota
Komplexné riešenie nakladania s odpadmi a poradenstvo pre komunálnu a privátnu sféru, plánovanie a realizácia kompostární, čistiacich staníc odpadových vôd a skládok.
www.brantnergemer.sk