Odpadové hospodárstvo pre firmy

Komplexné služby v odpadovom hospodárstve pre podnikateľskú sféru (zber, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov)Bratislavský regiónBRANTNER Slovakia s.r.o. - Bratislava, Vietnamska 22, 821 04 Bratislava
Komplexné služby pre mestá, obce a firmy - zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov.
www.brantnerslovakia.sk


ENVIRING s.r.o., M. Falešníka 6, 971 01 Prievidza
Odstraňovanie azbestu, poradenská činnosť v oblasti odpadového hospodárstva, odvoz a spracovanie odpadov, ADR preprava a prenájom kontajnerov.
www.enviring.sk


FCC Slovensko s.r.o., Lamačská cesta 3/B, 841 04 Bratislava
Integrovaný systém riešení odpadového hospodárstva pre obce a priemyselný, obchodný a maloobchodný sektor.
www.fcc-group.eu/sk/slovensko/uvod.html


REMAS Servis s.r.o., L. Fullu 7, 841 05 Bratislava
Environmentálny manažment a poradenstvo, ADR, EIA, IPKZ, REACH, prevencia priemyselných havárií, zber, preprava, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov.
www.remas.sk


WIP Kabelrecycling s.r.o., Galvaniho 12, 82104 Bratislava
Zber a výkup všetkých druhov káblov a ich ekologické spracovanie. Výkup drahých kovov. Vlastníme autorizáciu.
www.kabelrecycling.sk