Odpadové hospodárstvo pre firmy

Komplexné služby v odpadovom hospodárstve pre podnikateľskú sféru (zber, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov)Stredoslovenský regiónENVIRING s.r.o., M. Falešníka 6, 971 01 Prievidza
Odstraňovanie azbestu, poradenská činnosť v oblasti odpadového hospodárstva, odvoz a spracovanie odpadov, ADR preprava a prenájom kontajnerov.
www.enviring.sk


Brantner Gemer, s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota
Komplexné riešenie nakladania s odpadmi a poradenstvo pre komunálnu a privátnu sféru, plánovanie a realizácia kompostární, čistiacich staníc odpadových vôd a skládok.
www.brantnergemer.sk


ALUEX, s.r.o., Môťovská cesta 8460, 960 01 Zvolen
Spracovanie starých vozidiel, spracovanie káblov, spracovanie plastového odpadu a plechov, výkup kovov, demolačné práce, likvidovanie konštrukcii, strojov a zariadení.
www.aluex.sk


Brantner Fatra, s.r.o., Robotnícka 20, 036 01 Martin
Komplexné služby v nakladaní s odpadmi pre mestá, obce a priemysel: zber, preprava, triedenie, zhodnocovanie a zneškodňovanie.
www.brantnerfatra.sk