Odlučovače tukov a ropných látok

Výroba, predaj, poradenstvo, projektovanie, montáž a servis odlučovačov ropných látok a tukov


V-Alfatec s.r.o., 919 55 Kátlovce 303
Výroba, predaj a poradenstvo: odlučovače ropných látok, lapače tukov, retenčné, akumulačné, vodomerné šachty a prečerpávacie stanice.
www.v-alfatec.sk


ZAPPA s.r.o., 922 09 Borovce 358
Odlučovače ropných látok, odlučovače (lapače) tukov, žumpy, akumulačné a retenčné nádrže, požiarne a sedimentačné nádrže, vodomerné šachty, vsakovacie systémy.
www.zappa.sk


NOPS spol. s r.o., Rybárska 31, 949 01 Nitra
Odlučovače ropných látok, zdravotnícka technika, projekcia a realizácia verejného mobiliáru, oceľové a atypické konštrukcie.
www.nops.sk


FONHIT spol. s r. o., Dénešova 4, 040 23 Košice
Úprava a čistenie všetkých druhov vôd, recyklácia vody pre opakované použitie, biologické a chemické čistiarne odpadových vôd, septiky, lapače tukov, atd.
www.fonhit.sk


eko MIMEX, s.r.o., Komenského 401/14, 985 54 Lovinobaňa
Čistiarne odpadových vôd, odlučovače ropných látok, lapače (odlučovače) tukov a vodomerné šachty a nádrže.
www.ekomimex.sk


SIMOP SK, s.r.o., Priemyselná 720, 072 22 Strážske
Septiky, žumpy, ČOV, lapače tukov, odlučovače ropných látok, zásobníky na dažďovú vodu, prečerpávacie stanice pre kanalizácie, kanalizačné šachty.
www.simop.sk


Condor plast, s.r.o., Mlynská 2, 932 01 Veľký Meder
Plastové žumpy, plastové nádrže, vodomerné šachty, zberné nádrže na vodu, odlučovače tukov, odlučovače ropných látok, vsakovacie nádrže, plastové bazény.
www.condorplast.sk


ASIO-SK, s.r.o., Ulica 1. mája 1201, 014 01 Bytča
Čistiarne odpadových vôd, odlučovače ropných látok, čerpacie šachty, lapače tukov, plasové nádrže, detektory ropných látok, regulátory prietoku.
www.asio.sk


TECHNO TIP, s.r.o., Púchovská 16, 835 05 Bratislava
Odlučovače ropných látok,odlučovače tukov, čistiarne odpadových vôd, prečerpávacie stanice, požiarné nádrže, vsakovacie systémy.
www.technotip.sk


MACRO Products, s.r.o., Petöfiho 22, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
Lapače tukov, vodomerné šachty, čerpacie šachty, domové biologické čističky odpadových vôd, plastové nádrže.
www.macro-products.sk


UPT, s.r.o., Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina
Čistiarne odpadových vôd, plastové šachty, plastové nádrže, lapače tukov, odlučovače ropných látok.
www.upt.sk


NATURTECH, s.r.o., Komenského 569/41, 085 01 Bardejov
Odlučovače ropných látok, lapače tukov, lapače škrobu, čistiarne odpadových vôd, akumulačné a retenčné nádrže, čerpacie stanice, vodomerné a armatúrne šachty.
www.naturtech.sk


Sierra Enterprises s.r.o., Fiľakovská cesta 285, 984 01 Lučenec
Geologické práce, realizácia vodných stavieb, poradenská a konzultačná činnosť, čistenie a servis ČOV, dekontaminácia nádrží.
www.sierra.sk


PURECO, s.r.o., Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava
Lapače tukov, odlučovače ropných látok, požiarne akumulačné nádrže, retenčné nádrže, čistiarne odpadových vôd, čerpacie stanice, vsakovacie systémy.
www.pureco.sk


FEBA s.r.o., Klincová 37/B, 821 08 Bratislava
Čistenie ORL a OTL, dekontaminácia znečistenej vody, zneškodňovanie ropných látok, poradenská činnosť v odpadovom hospodárstve.
www.feba.sk


ORMONT, s.r.o., Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina
Biologické čistiarne odpadových vôd, odlučovače ropných látok, lapače tukov, plastové nádrže a žumpy, čerpacie, vodomerné a studňové šachty
www.ormont.sk