Odlučovače tukov a ropných látok

Výroba, predaj, poradenstvo, projektovanie, montáž a servis odlučovačov ropných látok a tukov


UPP s.r.o., Veľkomoravská 2167/50, 911 05 Trenčín
Čistenie kanalizácií, vytyčovanie potrubí, čistenie lapačov tuku, priemyselné čistenie, čistenie domových stupačiek + frézovanie, čistenie domových prípojok
www.upp.sk


FONHIT spol. s r. o., Dénešova 4, 040 23 Košice
Úprava a čistenie všetkých druhov vôd, recyklácia vody pre opakované použitie, biologické a chemické čistiarne odpadových vôd, septiky, lapače tukov, atd.
www.fonhit.sk


EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., 059 91 Veľký Slavkov 126
Zariadenia na čistenie vody, projekčná činnosť, projekty pre EU, inžiniering v olasti nakladania s vodami, prevádzka vodovodov a kanalizácií, rozbory vody.
www.ekoservis.sk


Sierra Enterprises s.r.o., Fiľakovská cesta 285, 984 01 Lučenec
Geologické práce, realizácia vodných stavieb, poradenská a konzultačná činnosť, čistenie a servis ČOV, dekontaminácia nádrží.
www.sierra.sk


FEBA s.r.o., Klincová 37/B, 821 08 Bratislava
Čistenie ORL a OTL, dekontaminácia znečistenej vody, zneškodňovanie ropných látok, poradenská činnosť v odpadovom hospodárstve.
www.feba.sk