Odlučovače tukov a ropných látok

Výroba, predaj, poradenstvo, projektovanie, montáž a servis odlučovačov ropných látok a tukovZápadoslovenský regiónV-Alfatec s.r.o., 919 55 Kátlovce 303
Výroba, predaj a poradenstvo: odlučovače ropných látok, lapače tukov, retenčné, akumulačné, vodomerné šachty a prečerpávacie stanice.
www.v-alfatec.sk


Condor plast, s.r.o., Mlynská 2, 932 01 Veľký Meder
Plastové žumpy, plastové nádrže, vodomerné šachty, zberné nádrže na vodu, odlučovače tukov, odlučovače ropných látok, vsakovacie nádrže, plastové bazény.
www.condorplast.sk


NOPS spol. s r.o., Rybárska 31, 949 01 Nitra
Odlučovače ropných látok, zdravotnícka technika, projekcia a realizácia verejného mobiliáru, oceľové a atypické konštrukcie.
www.nops.sk


SENEX, s.r.o., 930 30 Báč 57
Dodávka domových, komunálnych a priemyselných čistiarni odpadových vôd, dodávka podzemných plastových nádrží na zachytávanie splaškových a dažďových vôd.
www.senex.sk


MACRO Products, s.r.o., Petöfiho 22, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
Lapače tukov, vodomerné šachty, čerpacie šachty, domové biologické čističky odpadových vôd, plastové nádrže.
www.macro-products.sk