Odlučovače tukov a ropných látok

Výroba, predaj, poradenstvo, projektovanie, montáž a servis odlučovačov ropných látok a tukovBratislavský regiónPURECO, s.r.o., Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava
Lapače tukov, odlučovače ropných látok, požiarne akumulačné nádrže, retenčné nádrže, čistiarne odpadových vôd, čerpacie stanice, vsakovacie systémy.
www.pureco.sk


FEBA s.r.o., Klincová 37/B, 821 08 Bratislava
Čistenie ORL a OTL, dekontaminácia znečistenej vody, zneškodňovanie ropných látok, poradenská činnosť v odpadovom hospodárstve.
www.feba.sk


TECHNO TIP, s.r.o., Púchovská 16, 835 05 Bratislava
Odlučovače ropných látok,odlučovače tukov, čistiarne odpadových vôd, prečerpávacie stanice, požiarné nádrže, vsakovacie systémy.
www.technotip.sk