Odlučovače tukov a ropných látok

Výroba, predaj, poradenstvo, projektovanie, montáž a servis odlučovačov ropných látok a tukovStredoslovenský regiónASIO-SK, s.r.o., Ulica 1. mája 1201, 014 01 Bytča
Čistiarne odpadových vôd, odlučovače ropných látok, čerpacie šachty, lapače tukov, plasové nádrže, detektory ropných látok, regulátory prietoku.
www.asio.sk


Sierra Enterprises s.r.o., Fiľakovská cesta 285, 984 01 Lučenec
Geologické práce, realizácia vodných stavieb, poradenská a konzultačná činnosť, čistenie a servis ČOV, dekontaminácia nádrží.
www.sierra.sk


eko MIMEX, s.r.o., Komenského 401/14, 985 54 Lovinobaňa
Čistiarne odpadových vôd, odlučovače ropných látok, lapače (odlučovače) tukov a vodomerné šachty a nádrže.
www.ekomimex.sk


IL-PLAST LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, s.r.o., Družstevná 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
Lapače tukov, odlučovače ropných látok, vodomerné a revízne šachty, plastové studňové skruže a šachty, prečerpávacie a vsakovacie šachty.
www.il-plast.sk


UPT, s.r.o., Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina
Čistiarne odpadových vôd, plastové šachty, plastové nádrže, lapače tukov, odlučovače ropných látok.
www.upt.sk


NATURTECH, s.r.o., Družstevná 1664/14, 960 01 Zvolen
Odlučovače ropných látok, lapače tukov, lapače škrobu, čistiarne odpadových vôd, akumulačné a retenčné nádrže, čerpacie stanice, vodomerné a armatúrne šachty.
www.naturtech.sk


ORMONT, s.r.o., Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina
Biologické čistiarne odpadových vôd, odlučovače ropných látok, lapače tukov, plastové nádrže a žumpy, čerpacie, vodomerné a studňové šachty
www.ormont.sk