NUCLEUS SK s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Uľanská cesta 24, 974 01 Banská Bystrica
Email: nucleus@nucleus.sk
Web: www.nucleus.sk
Telefón: +421 48 419 82 30
Región: Stredoslovenský

Spoločnosť NUCLEUS SK s.r.o. bola založená v roku 2012 so zameraním na dekontaminačné práce.

Zabezpečujeme širokú škálu prác:
· dekontaminácia horninového prostredia,
· dekontaminácia a čistenie pevných plôch,
· dekontaminácia podzemných vôd,
· dekontaminácia na dekontaminašných plochách,
· dekontaminácia cestného kameniva ako posypového materiálu,
· dekontaminácia technologických liniek,
· dekontaminácia povrchových vôd.

Odpoveď na kontamináciu a znečistenie rýchlo a profesionálne.