NOMI Group s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Zákostolská 305, 922 07 Veľké Kostoľany
Email: info@nomigroup.sk
Web: www.nomigroup.sk
Telefón: +421 918 341 040
Región: Západoslovenský

Spoločnosť NOMI Group s.r.o. vznikla v roku 2013 so zámerom zhodnotiť a odovzdať dlhoročné skúsenosti jej zakladateľa v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Naše služby:
· Bezpečnostnotechnické služby
· Audit BOZP a PO
· Posúdenie rizík
· Vypracovanie technickej dokumentácie
· Evidencia VTZ
· Katalóg OOPP
· Analýza úrazu a nebezpečnej udalosti
· Prevádzkové predpisy

Nonstop poradenstvo pre našich zákazníkov.