NATURTECH, s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Komenského 569/41, 085 01 Bardejov
Email: info@naturtech.sk
Web: www.naturtech.sk
Telefón: +421 908 216 532
Región: stredoslovenský

Spoločnosť NATURTECH, s.r.o. vznikla ako reakcia na neustále rastúci trend ochrany životného prostredia. Ponúkame komplexné služby v oblasti čistenia odpadových vôd. Sústreďujeme sa na efektívne spracovanie a následné využitie dažďových, splaškových a priemyselných odpadových vôd.

Naša ponuka:
. odlučovače ropných látok,
. lapače tukov,
. lapače škrobu,
. čistiarne odpadových vôd,
. čerpacie stanice,
. akumulačné a retenčné nádrže,
. vodomerné šachty, armatúrne šachty.

Nami ponúkané produkty a technológie sú certifikované Technickým a skúšobným ústavom stavebným (TSÚS, www.tsus.sk) a spĺňajú najprísnejšie slovenské a európske normy. Zabezpečujeme technický návrh a projekciu, dodávku zariadení a technológií, montáž, záručný a pozáručný servis, prevádzkovanie.