Nakladanie s chemickými látkami REACH

Komplexné, blokové a jednorázové služby v oblasti poradenstva a manažmentu riadenia nakladania s chemickými látkamiZápadoslovenský regiónIng. Štefan Dragúň - CHEMLEG, Hviezdoslavova trieda 919/21, 949 12 Nitra
Poskytovanie poradenských služieb pre chemické látky a chemické prípravky (zahrňujúc výrobu, dovoz, distribúciu, ale aj skladovanie a používanie vo výrobnom procese).
www.chemleg.sk


REMAS Servis s.r.o., L. Fullu 7, 841 05 Bratislava
Environmentálny manažment a poradenstvo, ADR, EIA, IPKZ, REACH, prevencia priemyselných havárií, zber, preprava, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov.
www.remas.sk