Nakladanie s chemickými látkami REACH

Komplexné, blokové a jednorázové služby v oblasti poradenstva a manažmentu riadenia nakladania s chemickými látkamiVýchodoslovenský regiónEKOS PLUS s.r.o., Župné námestie 7, 811 03 Bratislava
Komplexné služby v oblasti odpadového a vodného hospodárstva, ochrany ovzdušia, REACH, EIA, IPKZ, posudky, audit, zodpovednosť za škodu, certifikácia ISO, semináre
www.ekosplus.sk