Nakladanie s chemickými látkami REACH

Komplexné, blokové a jednorázové služby v oblasti poradenstva a manažmentu riadenia nakladania s chemickými látkamiStredoslovenský regiónEnviroservis, s.r.o., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom
Oprávnené meranie emisií, rozbory vôd, monitoring skládky odpadov, outsourcing: ochrana ovzdušia, vodné hospodárstvo, odpadové hospodárstvo, IPKZ, REACH...
www.enviroserviszh.sk


ENVICONSULT, spol. s r.o., Obežná 7, 010 08 Žilina
EIA dokumentácie, outsoucing environmentálneho manažmentu pre podniky, hydrogeologické prieskumy, zneškodňovanie odpadov, monitoring zložiek ŽP, projekty.
www.enviconsult.sk


AWAST Slovakia s.r.o., ČSA 20/3216, 974 01 Banská Bystrica
Sanácia ekologických záťaží, prieskumy životného prostredia, poradenstvo a inžiniering v oblasti životného prostredia, likvidácia nebezpečných odpadov.
www.awast.sk