Nabl, s.r.o.

Adresa: Rovniankova 2/1658, 851 02 Bratislava
Email:nabl@nabl.sk
Web: www.nabl.sk
Telefón: 0905 335 489
Región: Bratislava

Popis činnosti: Environmentálny servis a poradenstvo, vypracovanie dokumentácie. Vydávanie odborných posudkov v oblasti odpadov. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie – EIA (Komplexné spracovanie dokumentácie (zámery, správy o hodnotení) a poradenstvo, podpora a zastupovanie v rámci celého procesu posudzovania)