MP KANAL services s.r.o.

Adresa: Mojmírova 7, 080 01 Prešov
Email: mpkanal@mpkanal.sk
Web: www.mpkanal.sk
Telefón: 0911 926 922, 0915 926 922
Región: východoslovenský

Popis činnosti: Čistenie vodovodných a kanalizačných potrubí, monitorovanie a opravy potrubí, prevádzkovanie kanalizačných sieti, realizácia vodovodov a kanalizácií, demolačné práce.