monte pbs s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Hollého 19/742, 905 01 Senica
Email: info@montepbs.sk
Web: www.montepbs.sk
Telefón: +421 905 344 745
Región: Západoslovenský

Spoločnosť monte pbs s.r.o. vznikla v januári 2007 transformáciou firmy Romas Ravas - monte, podnikajúcou ako fyzická osoba od roku 1997. Sme odborná, flexibilná a dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť na trhu v oblasti protipožiarnej bezpečnosti a bezpečnosti práce.

Poskytujeme nasledujúce služby:
» Špecialista požiarnej ochrany
» Technik požiarnej ochrany
» Technik BOZP
» Návrh, predaj inštalácia, kontrola a servis požiarných zariadení

Spokojnosť našich obchodných partnerov vďaka odbornosti a kvalite zostáva pre nás najvyššou prioritou.