Ing. Ondrej Mĺkvy


Enviroregister.sk

Adresa: Ulica Teodora Tekela 6478/3, 917 01 Trnava
Email: info@safetyservice.sk
Web: www.safetyservice.sk
Telefón: +421 944 094 797
Región: Západoslovenský

Firma Ing. Ondrej Mĺkvy pôsobí na trhu od roku 2015 a zameriava sa na služby v oblasti BOZP a požiarnej ochrany.

Ponuka služieb:
* koordinácia bezpečnosti na stavenisku,
* vypracovanie potrebnej dokumentácie,
* činnosť špecialistu požiarnej ochrany,
* poradenská činnosť,
* príprava na audity podľa ISO 45001 a ISO 14000,
* kontroly hasiacich prístrojov a hydrantov,
* kontroly prostriedkov osobného zabezpečenia na zachytenie pádu,
* služby revízneho technika,
* školenie a vystavenie preukazu na obsluhu motorových vozíkov (vysokozdvižné vozíky),
* školenie a vystavenie preukazu na montáž a demontáž lešenia – lešenársky preukaz

Služby poskytujeme po celom Slovensku.