Ing. Miroslav Knappek - EKROM

Enviroregister.sk

Adresa: Na lány 37A, 010 03 Žilina
Email: info@ekrom.sk
Web: www.ekrom.sk
Telefón: +421 907 479 295
Región: Stredoslovenský

Firma Ing. Miroslav Knappek - EKROM vznikla v roku 1994 ako súkromná firma na základe živnostenského oprávnenia. V súčasnosti sa venujeme dodávkam a montáži čistiarní odpadových vôd, čerpadiel, čerpadlových šachiet a čerpacích staníc a ich servisu. Zhotovujeme vodovodné prípojky, rôzne armatúrne a vodomerové šachty. Dodávame plastové výrobky – šachty, rôzne nádrže a atypické výrobky. Venujeme sa však aj ďalším činnostiam, ktoré sa snažíme prispôsobovať potrebám zákazníka.

Vďaka spolupráci s ďalšími firmami a partnermi dokážeme komplexne riešiť potreby zákazníka prakticky od projektu až po konečnú realizáciu.