MIRMITECH s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Chmeľová 273/35, 955 01 Topoľčany
Email: mirmitech@mirmitech.sk
Web: www.mirmitech.sk
Telefón: +421 903 587 098
Región: Západoslovenský

Spoločnosť JUMA Trenčín s.r.o. bola založená po 11-ročnej aktívnej činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a ochrany pred požiarmi (OPP) v roku 2017. Následne sme svoje služby ďalej rozšírili o ďalšie služby.

Poskytujeme komplexné služby pre oblasti:
· Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP)
· Ochrana pred požiarmi
· Pracovná zdravotná služba (PZS)
· Civilná ochrana (CO)
· Školenia BOZP, OPP, CO.