MIOMED s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Mýtna 28, 811 07 Bratislava
Email: miomed@miomed.sk
Web: www.miomed.sk
Telefón: +421 917 497 141
Región: Bratislavský

Spoločnosť MIOMED s.r.o. vykonáva kompletnú odbornú poradenskú službu pre zamestnávateľov v oblasti ochrany zdravia pri práci. V rámci zdravotného dohľadu vykonáva odborné a špecializované činnosti týkajúce sa pracovného prostredia, pracovných podmienok a spôsobu vykonávania práce s ohľadom na zdravie a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu vrátane výkonu lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci špecializovanými odborníkmi.

V rámci rozširovania spektra našich služieb, ponúkame zabezpečenie služieb aj v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zabezpečenia ochrany pred požiarmi právnických a fyzických osôb.

Všetky služby zabezpečujeme na celom území Slovenskej republiky, prostredníctvom vysokokvalifikovaných pracovníkov s dlhoročnou skúsenosťou a za bezkonkurenčné ceny na trhu.