Meranie hluku a vibrácií

Meranie hluku a vibrácií, hodnotenie zdravotných rizík a dopadov hluku, protihlukové opatrenia, meracia a diagnostická technikaBratislavský regiónAvekol, spol. s r.o., Komenského 2222/27, 010 01 Žilina
Meranie, monitoring a vyhodnocovanie hluku, vibrácií a prašnosti. Hlukové štúdie a hlukové mapy, návrhy a realizácia protihlukových opatrení.
www.avekol.sk


Klub ZPS vo vibroakustike,s.r.o., V.Tvrdého 23, 010 01 Žilina
Akreditované meranie hluku, vibrácií a technickej seizmicity. Hlukové štúdie, technické posudky, protihlukové a anitvibračné opatrenia po celom Slovensku.
www.vibroakustika.sk


EUROAKUSTIK, s.r.o., Letisko M.R. Štefánika 63, 82001 Bratislava
Meranie hluku, vibrácií a škodlivín v ovzduší. Spracovanie hlukových štúdií, posudkov v oblasti hluku vibrácií a škodlivín.
www.euroakustik.sk


SonSat s.r.o., Saratovská 26, 841 02 Bratislava
Meranie hluku v životnom a pracovnom prostredí. Návrhy priestorovej akustiky a protihlukových opatrení v budovách a v priemysle. Termovízne meranie.
www.sonsat.sk


SKY - ECO, s.r.o., Zelinárska 8, 821 08 Bratislava
Meranie elektromagnetického poľa, akreditované meranie hluku a vibrácií v pracovnom a životnom prostredí.
www.sky-eco.sk


AkusTech s.r.o., Ľubovnianska 14, 851 07 Bratislava 5
Meranie hluku a vibrácií v pracovnom a životnom prostredí. Hlukové štúdie. Hodnotenie zvukoizolačných vlastností budov
www.akustech.sk


AKUSON s.r.o., Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava
Meranie hluku v životnom a v pracovnom prostredí, hlukové štúdie, meranie vibrácií, posudzovanie zdravotných a environmentálnych rizík, technické opatrenia.
www.akuson.sk


A&Z Acoustics s.r.o., Repašského 2, 841 02 Bratislava
Meranie hluku v pracovnom a životnom prostredí. Návrhy protihlukových úprav, projektová činnosť, hlukové štúdie, poradenská a konzultačná činnosť.
www.akustika.sk